Testo kullanarak sağlığınızı garanti altına alın!

Kızartma yağlarının kalite kontrolü ve verimli kullanımı için: testo 265

Günümüzde hızlı yaşam tarzı ve beslenme şeklindeki değişim “Fast Food” olarak adlandırılan yemek tarzının ortaya çıkmasına ve hazır yemek alışkanlığının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu tip beslenme şekillerinin sağlığa olan etkisi pek çok platformda tartışılmakta olup, bu endişenin kaynağını doğru belirlemek ve ölçülebilir hale getirerek kontrol altına almak gerekmektedir. Peki ama bu endişenin kaynağı nedir?

Yemeklerin ana maddelerinden biri olan yağlar doğru kullanılmadığı taktirde insan sağlığını olumsuz etkiler. Bu etkiler baş veya mide ağrısı, hazımsızlık gibi durumlarla kendini gösterip günümüzün hastalığı haline gelen obez yani aşırı şişmanlık ve kansere kadar gidebilir.

Kızartma yağlarının yüksek sıcaklıkta veya olması gerekenden daha uzun süreli kullanılması durumunda yağ zincirinde kopmalar başlar ve bu da yağın yapısında bozulmalara, bünyesindeki kutupların artmasına neden olur. Bu etki yağın kullanıldığı ürüne göre farklılık gösterebilir. Örneğin; patates kızartması ve lokma tatlısında kullanılan yağ, tavuk ve balık gibi gıda maddelerinde kullanılan yağa göre daha yavaş polarize olmaktadır. Yağın tadında giderek beliren acılık tat alma duyusuyla, kokusundaki farklılık ve ağırlaşma ise koku alma duyusuyla rahatlıkla hissedilebilmekte olup, bu testler aynı zamanda “duyusal testlerle tespit” olarak adlandırılmaktadır. Fakat bu tip duyusal testler ikna edici ve ölçülebilir olmadığı için pratikte uygulanabilirliği değişkendir ve raporlamada etkili değildir.

Asıl geçerli ve ölçülebilir olan sistem ise doğrudan kızartmada kullanılan yağ içerisinde kopmuş yağ zincirindeki kutupların ölçülmesidir. Bu ölçüm sistemi “Toplam Polar Madde Ölçümü” olarak adlandırılır ve “TPM” olarak birimlendirilir. Ölçüm işlemi bittiğinde kullanılmakta olan yağın yüzde olarak Toplam Polar Madde miktarı (%TPM) tespit edilmiş olur.

Testo tarafından üretilen “testo 265” model Kızartma Yağı Test Cihazı rahat okunabilir ekranı sayesinde yüzde olarak TPM miktarını verir (0.5 ile 40%TPM arasında). Ekran üzerindeki ışık sayesinde yağın kullanılabilirliği “kırmızı (kullanılamaz)-sarı (uygun)-yeşil (kaliteli)” şeklinde görsel olarak da yorumlanabiliyor. Ayrıca kullanıcı tarafından tanımlanan limit değerler aşıldığında, yani kızartma yağının kalitesi standardı aştığında ve yeniden kullanım için uygun olmadığında cihaz sesli alarm sinyali verir.

Testo 265 cihazının diğer bir avantajı ise testi yapmak için yağın herhangi bir şartlandırmaya tabi tutulmadan mevcut ortam ve sıcaklıkta (+40 ile +210°C arasında) test edilebilir olmasıdır. Soğuması beklenmeksizin ölçüm yapılacak yağın içerisine cihaz batırılarak 10 saniye gibi kısa bir sürede %TPM ve sıcaklık ölçülebilir.

Testo 265, endüstriyel mutfaklarda, kantinlerde, gıda endüstrisinde, fast-food restoranlarında, catering şirketlerinde, gıda analiz laboratuvarlarında, vb. HACCP uygulamalarında kritik nokta olarak belirlenebilen yağlı kızartma işleminin takibi ile görevli personelin yağ değişimi kontrolünün yapılabilmesi için sağlıklı bir ölçüm cihazıdır. Böylece yağın en verimli şekilde kullanımı sağlanır ve sağlık üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler önlenir.

Ayrıca Tarım Bakanlığı gıda kontrol denetimlerinde kızartma yağlarını kritik nokta olarak kabul ederek bu noktaların kontrol altında tutulması için çalışmalara başlamıştır. İlk aşama olarak tüm Türkiye’deki müdürlüklere denetçi çantaları tedarik edilerek cihaz ihtiyaçları tamamlanmıştır. Bu çantalar içerisinde ortam nem/sıcaklık, ürün sıcaklık, pH, su aktivitesi, kızartma yağı kalitesi, refraktometre, terazi gibi pek çok ölçüm yapabilen cihazlar ve sarf malzemelerdir. Kızartma yağları için yasal tebliğ çıkartma hazırlığında olan Tarım Bakanlığı diğer denetim cihazlarında olduğu gibi kızartma yağlarının kontrolü için de testo 265 kızartma yağı test cihazını tercih etmiştir.