Biodizel

Atık bitkisel yağlardan biodizel üretimi gerçekleştirilmektedir. Biodizelli motorin uygulamasının dünyadaki örneklerine paralel olarak ana amacı ve Türkiye ekonomisine katkısı vardır:

Atık bitkisel yağların toplanıp yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürülmesiyle insan ve çevre sağlığına büyük yarar sağlaması.

Türkiye’nin yabancı kaynaklı petrole olan bağımlılığını azaltmak.

Yapısında %11 oranında oksijen ihtiva eden biodizel karıştırılması ile motorda yanması sırasında çıkan zehirleyici gazları ve özellikle karbon monoksit emisyonunu azaltmak. Ayrıca yağlama özelliğinin çok yüksek olması nedeniyle motorun bakım süresini uzatmaktadır. Setan sayısı seviyesi 55-59 olan biodizel ile karıştırılan motorinler, motorda daha verimli yanmayı sağlamaktadır. Kükürt seviyesinin çok düşük olması nedeni ile çevreye ve insan sağlığına da olumlu etkisi vardır.

İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Projenin İki Büyük Katkısı Bulunmaktadır.

Atık Bitkisel Yağların Geri Kazanılması

Atık bitkisel yağların çevreye vermiş olduğu zararların bertaraf edilerek içme sularının kirlenmesini engellendiği gibi, denizlerdeki canlıların tehdit edilmesi durumu da ortadan kaldırılacaktır. Şöyle ki; atık su kirliliğinin %25 oranındaki kaynağını kullanılmış bitkisel atık yağlar oluşturmaktadır. Restoran atık sularındaki yağ-gres değeri 100-300 mg/lt arasında değişmektedir. Bitkisel atık yağların geri kazanılması durumunda atık suyundaki yağ-gres değeri 24-144 mg/lt olacaktır. Arıtma yöntemiyle sonu gelmeyen atık suların içerisindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman, suyun kirlenmesine ve sudaki oksijenin azalmasına bağlı olarak  başta balıklar olmak üzere tüm canlılar üzerinde büyük tahribata yol açmaktadır.  Bu proje kapsamında, atık yağların geri kazanımı ile bu olumsuz etkinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulacaktır. 1 lt atık yağ 100.000 lt suyu oksijensiz bırakmaktadır. Bu itibarla; projenin gerçekleşmesi ile 2,500.000 m³  suyun kirlenmesi engellenmiş olacaktır. Bu proje sayesinde belediyelerin arıtma sistemlerine şarj olan bu atıkların sistemlere verdiği zarar da azaltılmış olacak, kanalizasyon hatlarının daha uzun ömürlü olması sağlanacaktır.

Biyodizelin  Atmosfere Olumlu Etkisi 

50.000 ton biodizel üretimi kapasitesi sayesinde fosil yakıtların kullanımı sonucunda hava kirliliğine olumsuz etkisi olan CO2 ve CO salınımının azaltılmasına katkıda bulunulacaktır. Atmosferdeki karbondioksitin ana kaynağı fosil yakıtlardır. Biodizelin ham maddesi ise bitkidir. Bitkiler, fotosentez yolu ile atmosferden karbondioksit alırlar. Bitkilerden elde edilen biodizelin yanması sonucunda yine karbondioksit oluşur. Biodizelin en önemli avantaji atmosferdeki karbondioksiti nötralize etmesidir. Böylece atmosferde karbondioksit geri dönüşümü gerçekleşmektedir

Teknik Boyutları 

Yıllık 50.000 ton bitkisel ham yağ ve atık bitkisel yağ ham madde olarak kullanılmaktadır.

  • 50.000 ton TS EN 14214 standarda uygun biodizel üretilmektedir.
  • 5.000 ton yüksek kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılabilecek %99.8 saflıkta gliserin üretilmektedir.
  • Üretim tesisi Kocaeli Kartepe ilçesindedir.

Biyodizel Üretiminde Ham Madde Temini ve Üretim Prosesi

Ham Madde Temini: 

      Biodizel üretiminde kullanılabilecek yağ kaynakları:

  • Bitkisel Yağlar: Ayçiçek, Soya, Kolza, Aspir, Pamuk, Palm Yağları
  • Atık Bitkisel Yağlar: Kullanılmış Yemeklik Yağlar, 

Proses: 

Biodizel üretim prosesi aşağıdaki safhaları kapsamaktadır:

Ham yağın nötralize edilmesi sonrasında bitkisel yağlardan transesterifikasyon reaksiyonu (alkoliz) ile biyodizel elde edilmektedir. Transesterifikasyon reaksiyonunda yağ, monohidrik bir alkolle (etanol, metanol), katalizör (asidik, bazik katalizörler ile enzimler) varlığında ana ürün olarak yağ asidi esterleri ve gliserin vererek esterleşir. Ayrıca esterleşme reaksiyonunda yan ürün olarak di- ve monogliseridler, reaktan fazlası ve serbest yağ asitleri oluşur. Biyodizel üretiminde esterleşme teknolojisi kullanılmaktadır. Bununla birlikte yüksek saflıkta gliserin üretimi de gerçekleşmiştir. Kimya endüstrisi 1853 yılından beri ester üretimini bilmektedir; önemli olan motor biyoyakıtı standart kalitesine uygun ürün eldesini gerçekleştirmektir. 

Biyodizel üretimi tesis bölümleri;

  • Ham Yağ Nötralizasyonu
  • Bazik ve/veya Asidik Esterifikasyon Yöntemi
  • Biyodizel Saflaştırma 
  • Gliserin Saflaştırma